Företag och förening: Konceptet U-sväng

Riktad coaching för företag och förening

Tiden talar för en U-sväng!

Vi lever i en föränderlig tid med turbulenta händelser. Därav så viktigt att vi skapar en inre trygghet. Ökad självkännedom är grundförutsättning till den tryggheten och det är grundpelaren i detta koncept.

Låt er ta ett samlat omtag genom att bjuda in konceptet U-sväng. Det är en effektiv väg till framgång där ni alla blir vinnare och det sker på plats hos er.

Konceptet U-sväng riktar sig till det lilla och mellanstora företaget. Störst effekt blir när samtliga medskapare -oavsett position har tagit del av utbildningen. Ni kan också välja att använda U-sväng för att stärka lednings/ledargrupp eller annan specifik grupp.

Ni kan förvänta er ökad samarbetsglädje och ökat arbetsflöde där ni lättare drar mot samma håll.  

Detta koncept är utformat för grupp 6 – 12 deltagare, tidsmässigt motsvarande en arbetsdag, uppdelat på två – tre tillfällen. Utöver det så inleder vi med ett enskilt researchsamtal och avslutar med ett enskilt vägledande/coachande samtal för respektive deltagare. Dessa sker någon vecka före och någon vecka efter gruppsammankomsterna. De individuella samtalen sker på plats hos er eller digitalt. 

I det kompletta paketet U-sväng så kommer vi på ett intresseväckande och lättsamt vis, praktiskt och teoretiskt att gå in på nedan noterade områden. 

Innehållet lägger en fin grund till ökad självkännedom. Individer med denna kännedom har lättare att känna sig tillfreds och per automatik blir det lättare att fungera väl i teamet.

 • Inspirerande mål 
 • Kommunikation
 • Feedback
 • Varför vi triggas av vissa och inte andra 
 • Hantera förändring 
 • Gruppdynamik
 • Kraften ur samskapande 
 • Självkänsla och självsnällhet
 • Hälsosam gränssättning 
 • Balans i livet
 • Lugna popcornhjärnan
 • Vad som är viktigt på riktigt
 • Hantera ekorrhjulet
 • Varför vi väljer som vi gör
 • Är vi våra tankar och känslor?
 • Andetagets påverkan.

Gruppen hålls tryggt med öppning för det egna utrymmet, i gruppträffar kommer det ofta samtal som landar i något värdefullt för ert gemensamma positiva framåt.

Förutom de samskapande träffarna som är uppdelat på två-tre tillfällen så ingår två enskilda samtal per deltagare. Denna kombination bidrar till förändring med ökad hållbarhet.

Låt er vara företaget i framkant. Medarbetare med ökad självmedvetenhet och känslomässig kunskap skapar trygghet och det är en stor del i företags nutida och framtida väg till hållbar framgång. Detta ihop med tryggt ledarskap bidrar till ett sammanhang där ni alla blir vinnare. Mycket talar för att allt fler börjar skrapa på sin yta, börjar vakna upp till önskan av något mer meningsfullt av livet. Plocka fram modet och bjud in detta kunskapsområde till er.

Det skulle kunna anses att självkännedom inte är arbetsgivarens ansvar. Det leder till gott att ställa sig över den inställningen med förståelsen att effekten kan bli till er avgörande förändring framåt. 

Tiden är inne för utveckling på det mänskliga planet där den emotionella och känslomässiga kunskapen inkluderas. Dessa värden kan inte längre försummas. 

I U-svängkonceptet ingår två enskilda samtal per respektive deltagare. Ett researchsamtal före som grund till att spetsa innehållet i grupptillfällena efter era behov. Ett coachande/vägledande samtal efteråt bidrar till att det som sker i grupptillfällena får chans att förankras till mer fördjupad förståelse på individuellt plan. Förståelse och medvetenhet är förutsättning för förändring. 

Ni kan förvänta er ökad samvaro, glädje och effektivitet av denna investering. Välkommen att ta kontakt.

 U-sväng, konceptet som visar vägen till den egna inre kompassen.
Kombinationen gruppsamverkan ihop med ett par individuella samtal brukar blir riktigt lyckat.

Anna Sundvall
Coachkompassen
Coachkompassen för företag och förening

Satsa på framgång med ny ingång.

Låter U-sväng eller någon annan del av Coachkompassens palett intressant? Det börjar med en första kontakt.  

Ett enkelt, kravlöst och kostnadsfritt samtal kan bli starten till ett fint samarbete för er utveckling. 

Varmt välkommen att ta kontakt!