Företag och förening: Coaching för dig i ledande position

Vi plockar fram ditt trygga ledarskap

Det är inte ovanligt att man i ledande position upplever extra hög påfrestning. 

Kanske har belastningen ökat, med fler och mer otrygga medskapare än tidigare? 

Upplevelsen av otillräcklighet kan medföra en känsla av att tappa greppet, med ofta ett oönskat sätt att vara och leda som resultat. Var observant, låt det inte gå för långt. Ingen vinner på att du pressar dig själv -ifrån dig själv.

Tag hjälp av närvarande och stärkande coaching så du hamnar på din rätta, trygga och mer lätta väg. Detta påverkar din ledarroll och ditt privata liv i positiv riktning. 

Glädjen och tryggheten, eller annat du sänder ut kommer inifrån -oavsett. 

I coachingsamtalen möts vi på plats hos er, eller digitalt.

Du är fyren. 

Låt ditt ledarskap visa ljuset, kraften och glädjen.

När du som ledare tar hjälp av en coach att speglas i så ges större möjlighet till stabilitet, glädje och trygghet i din roll -nu och över tid.

Anna Sundvall
Certifierad samtalscoach

Investering för mänsklig utveckling

Investering för mänsklig utveckling brukar generera ett mer lättsamt arbetsklimat, ökat arbetsflöde och ökad effektivitet igenom arbetsuppgifterna.  

Är du nyfiken på hur jag kan hjälpa just er? Det börjar med en första kontakt.  

Ett enkelt, kravlöst samtal kan bli starten till ett klokt och medvetet val.

Varmt välkommen!