Om mig

Mina erfarenheter och kunskaper i livet är bland annat hämtade från:

 • Certifierad samtalscoach, Leadership by heart.
 • Utbildning certifierad coach i Modigt ledarskap är under pågående.
 • Certifierad yogalärare, Body love yoga.
 • Diplomerad i ett antal ledarskaps-utbildningar inom näringsliv och idrott, bland annat från H&M.
 • Byggt upp ny samordnarroll inom kommunal verksamhet.
 • Olika styrelseuppdrag.
 • Lärare inom grundskolan. 
 • Navigatorn i situation med familjemedlemmars funktionsnedsättning har lärt mig:
  • Hantering av det praktiska och känslomässiga.
  • Ledarskap inom assistansverksamhet
  • Bred erfarenhet av kommunikation med olika myndigheter.
 • Flerårigt ledarskap för ungdoms- och seniorlag inom fotboll.
 • Bred erfarenhet av olika gruppkonstellationer.
 •  30-årig erfarenhet av kundservice i olika roller. 
 • Hälsoinspiratör.
 • Utbildare.
 • Uppvuxen på landet, som biologiskt barn i familj med familjehemsplacerade barn och ungdomar.
 •  Yoga, naturen och friluftsliv har numera ersatt tidigare aktivt idrottsutövande.

Det är olika händelser som lett mig till att coacha och bidra med kunskap inom mänskligt växande. Jag älskar det jag gör och här känner jag mig hemma. 

Oavsett om det varit i rollen som ledare, utbildare, i kundkontakter, i relationer eller i dialog med myndigheter så har jag förundrats, frustrerats och fascinerats av hur närhet respektive distans sker mellan människor, beroende på hur öppen eller stängd kommunikationen är. (Hur öppna/stängda vi är)

Detta har lett till förståelsen att det handlar om att kommunicera sant och äkta. I första hand med sig själv och att det startar med viljan till ökad självinsikt. 

Det bidrar till positiv skillnad att skala bort den man inte är. 

Självkännedom är inte självklart då den läran inte ligger som naturlig del i vår samhällskultur. Med den avsaknaden blir vi allt mer distanserade från oss själva, och varandra. Det är betydelsefullt att öka förståelsen för det egna ansvaret i sammanhanget. 

Troligen formades jag redan som barn till att hjälpa. Vår familj hade en öppen dörr till flertalet familjehemsplacerade barn och ungdomar. I vuxna livet och i bildandet av egen familj så ”blev vi med funktionsnedsättning” och med det i behov av samhällets insatser. Upplevelsen av att den sociala tryggheten inte fungerar så som bilden målats upp blev till ett hårt slag.

Då såddes ett frö att jag ville hjälpa andra i liknande situation. Det har landat i att jag hjälper till ideellt inom det området. 

Det känns som ett vackert livsuppdrag att mina livserfarenheter och samlade kunskaper nu blir till stöd och positiv skillnad för andra och att det är det som blivit mitt arbete.

Det är mina upplevelser i livet som fick mig att på djupare plan möta mig själv och reflektera kring mig själv. Det innebar att jag allt mer började förstå mina tankar och känslor och förstod effekten av att ansvar för det som är rätt och sant för mig. 

Den självsnällhet och självkärlek detta innebär har blivit till en berikande ledstjärna i livet. Det har inneburit att jag kommit närmare livet självt och det är också det, som för mig är att leva och utvecklas rent andligt. 

Att få coacha och hålla utbildning i självutveckling berikar mitt liv. Det känns stort att få del av den inre blomning som sker hos klienter och grupper.

Tacksamt vandrar jag på min sanna stig i livet. 

För mig är det naturligt att själv ta coaching emellanåt, det hjälper mig att fortsätta navigeras utifrån min inre kompass. 

/Anna